หน้าหลัก > วีดีโอ > DMVO121 ตอนที่ 1 ทำไมจึงควรใช้วิดีโอบน Social Media

DMVO121 ตอนที่ 1 ทำไมจึงควรใช้วิดีโอบน Social Media

Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลมากกว่าที่เราคาดคิด ที่เห็นได้ชัดคือเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หลายธุรกิจนำเอาแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line Instagram หรือ Twitter มาช่วยสนับสนุนและทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยมี “วิดีโอ” เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรใช้วิดีโอ บน Social Media