หน้าหลัก > วีดีโอ > ตอนที่ 1 วิธีการเตรียมเนื้อหาข้อมูลก่อนการ Live

ตอนที่ 1 วิธีการเตรียมเนื้อหาข้อมูลก่อนการ Live

การไลฟ์ที่มีคุณภาพ ย่อมต้องมีการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์เตรียมหัวข้อ และสคริปต์ให้ดี เพราะในขณะที่ Live ต้องมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ควรพูดให้อยู่ในประเด็นเดียว หลีกเลี่ยง การพูดหลายๆ ประเด็นจนจับต้นชนปลายไม่ถูก เพราะผู้ชมอาจจะหลงประเด็นที่เราพูดได้