หน้าหลัก > วีดีโอ > Google Analytics ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ Google Analytics

Google Analytics ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับ Google Analytics

การจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ถ้าแบรนด์ใช้เว็บไซต์เป็นหนึ่งช่องทางสำหรับธุรกิจ Google Analytics จะช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามายังเว็บไซต์ของแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้ง