หน้าหลัก > วีดีโอ > อนาคตใหม่เลือกตั้งไทย ทำยังไงให้เปลี่ยน

อนาคตใหม่เลือกตั้งไทย ทำยังไงให้เปลี่ยน

เมื่อนำ Business Model มาวิเคราะห์การเมืองไทยและการเลือกตั้งที่จะมาถึงครั้งนี้ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายจุดด้วยกัน ส่วนสำคัญคือเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนสื่อสารเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ประชาชนซึ่งคือลูกค้าใน Business Model นั้นมีความหลากหลายและครอบคลุมคนหลายยุคเข้าด้วยกัน มีความต้องการที่แตกต่างกันตามความเฉพาะของกลุ่มตน พรรคการเมืองจะต้องออกนโยบายซึ่งคือสินค้าที่ตอบสนองความต้องการให้เฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะส่งผลต่อคนกลุ่มไหน ตรงนี้อาจใช้การระดมความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์ เพื่อร่างนโยบายที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการเมืองไทย ไม่ใช่นโยบายที่มีต้นทางมาจากทางพรรคอย่างเดียวอีกต่อไป ช่องทางการหาเสียงรูปแบบใหม่ อาจจะไม่ผูกติดกับโครงสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมที่นักการเมืองต้องลงพื้นที่ แต่การสื่อสารนโยบายไปสู่ประชาชนโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นโอกาสสำหรับพรรคใหม่ ที่ไม่มีฐานเสียงมาก่อน แต่ทันทีปลดล็อคการเมืองแบบเต็มที่ เราจะเห็นพลังของฐานเสียงให้รูปแบบเดิม ทั้งการลงพื้นที่ของพรรคใหญ่ ระบบหัวคะแนนและสาขาพรรค ซึ่งยังใช้ได้ผลอยู่ เพราะฉะนั้น โอกาสในโลกออนไลน์ ถ้าใครเห็นก่อน และทำได้ก่อน ก่อนที่จะปลดล็อคการเมืองกันจริงๆ ย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบเหมือนออกตัวนำไปก่อน ติดตามใน Business Groove วิเคราะห์ อนาคตใหม่ เลือกตั้งไทย ด้วย Business Model โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บ.Digital Business Consult