หน้าหลัก > วีดีโอ > Content Marketing 1.Content Marketing คืออะไร สำคัญอย่างไร

Content Marketing 1.Content Marketing คืออะไร สำคัญอย่างไร

Content Marketing  คือ การทำการตลาดผ่านการใช้เนื้อหาสื่อสารกันบนโลกออนไลน์ มีการพัฒนาการมาจากวิธีการทำตลาดแบบดั้งเดิมของผู้ที่มีหน้าร้าน  หากทำ Content Marketing   ให้ดี ก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อความสำเร็จของธุรกิจ