หน้าหลัก > วีดีโอ > 1.รูปแบบการโฆษณาบน YouTube

1.รูปแบบการโฆษณาบน YouTube

YouTube เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงคนได้ในจำนวนมากๆ ด้วยเทรนด์ที่กำลังมา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยการทำโฆษณาบน YouTube เพื่อให้เข้าถึง สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ