หน้าหลัก > วีดีโอ > วิเคราะห์อนาคตการเมืองไทย 1

วิเคราะห์อนาคตการเมืองไทย 1

เมื่อประยุกต์ Business Model มาจับความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เราจะเห็นองค์ประกอบ อุปสรรคและโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนขึ้น พรรค์ไหนที่เข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง ใช้ช่องทางสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉกฉวยโอกาส(เหมือนธุรกิจ) ได้ ย่อมได้เปรียบ บางพรรคใช้จุดแข็งเรื่องความสดใหม่ ย่อมเป็นที่ต้องตาประชาชนซึ่งเป็นเหมือนลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าและตัวเลือกเพิ่ม เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงคะแนนบางกลุ่ม โดยไม่ต้องเคาะประตูบ้านหาเสียง เหมือนย้ายหน้าร้านมาขายของออนไลน์เป๊ะ! (Channel ใหม่) แต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่า จะได้ส่วนแบ่่่งการตลาดได้มากมายขนาดไหน เพราะนอกจากหีบห่อเก๋ไก๋แล้ว ลูกค้าย่อมอยากฟังนโยบายที่ถูกใจตนเองที่สุด พรรคใหม่จะสามารถผูกใจประชาชนให้ใกล้ชิด (customer relationship) อย่างที่นักการเมืองรุ่นก่อนทำได้ไหม? กว่าจะตัดสินใจซื้อ (ลงคะแนนเลือกตั้ง) ผู้บริโภคมีโอกาสเดินช๊อปปิ้งนโยบายจากพรรคการเมืองอีกพักใหญ่ เพราะการลงคะแนนหรือการซื้อเป็นเพียงครั้งเดียว จากนี้จึงต้องจับตาว่า แต่ละพรรคนั้นจะปรับใช้รูปแบบในการหาเสียงครั้งนี้อย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเทใจ เทคะแนน หลังจากที่ห่างหายจากการเลือกตั้งไปหลายปี ติดตามใน Business Groove