หน้าหลัก > วีดีโอ > 1.การสร้าง Greeting Message ของ [email protected]

1.การสร้าง Greeting Message ของ [email protected]

การตั้งค่า Greeting Message คือ ข้อความทักทายเมื่อผู้ซื้อรับไลน์แอทของแบรนด์เป็นเพื่อน โดยสามารถสร้างข้อความทักทายสูงสุด 5 ข้อความ Greeting Message มีความสำคัญสำหรับ ธุรกิจ เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและประทับใจให้กับสินค้าหรือแบรนด์ได้