หน้าหลัก > วีดีโอ > 1.การใช้ Facebook Profile

1.การใช้ Facebook Profile

การทำ Facebook Marketing เพื่อให้ได้ผลในแง่การตลาด มีรูปแบบต่างๆ ให้เราเลือกใช้ เช่น Facebook Profile    Facebook Group    Facebook Messenger    Facebook Shopเหล่านี้ล้วนนำมาต่อยอดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับสินค้าได้