หน้าหลัก > วีดีโอ > 1.ความแตกต่าง ของ Facebook Page และ เว็บไซต์บริษัท

1.ความแตกต่าง ของ Facebook Page และ เว็บไซต์บริษัท

ผู้ที่มีบัญชี Facebook แล้ว สามารถนำเครื่องมือใน Facebook มาใช้ประโยชน์ในส่วนของการทำตลาดออนไลน์ได้   รวมถึงถ้ารู้ความแตกต่างระหว่าง Facebook Page    Facebook Profile     และ เว็บไซต์บริษัทแล้ว  ก็จะทำให้วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น