หน้าหลัก > วีดีโอ > 1.การใช้ Google Docs

1.การใช้ Google Docs

เมื่อเรามีบัญชี Email ของ Gmail แล้ว   จะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ ของGoogle เพื่อนำวางแผน หรือต่อยอดให้กับธุรกิจให้เข้มแข็งขึ้นได้ โดยเครื่องมือต่างๆ มีดังนี้

ณัฐชานนท์ เมืองทอง 25/01/2019 12:17
ขอบคุณครับ