หน้าหลัก > วีดีโอ > การเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวแบบธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวแบบธุรกิจ

แน่นอนว่าธุรกิจไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัว แม้จะมีสูตรทีสำเร็จแล้ว พอทำใหม่ใชว่าจะเหมือนกัน แต่ถึงอย่างไร การทำธุรกิจโดยมีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน มีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนย่อมดีกว่าเป็นไหนๆ ลองทำความเข้าใจ Business Model Canvas ไปพร้อมๆกัน มันอธิบายทั้งโครงสร้าง โอกาส และต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด Business Groove วิเคราะห์ เมื่อธุรกิจโรงแรมหนีตาย โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บ.Digital Business Consult ดำเนินรายการโดย กวีพันธ์ มนตรีวงศ์