หน้าหลัก > วีดีโอ > ดุสิตธานี ชื่อนี้ไม่ยอมเก่า

ดุสิตธานี ชื่อนี้ไม่ยอมเก่า

ธุรกิจของดุสิตธานีเดินทางมาถึง 48 ปีแล้ว ชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานจึงเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในเวลาเดียวกัน ที่ผ่านมาธุรกิจของดุสิตธานีแตกแขนงไปมากมาย จากความเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจโรงแรม ถึงขั้นมีสถาบันผลิตบุคลากรทางด้านการโรงแรมเป็นของตนเอง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมมาก ทั้งในแง่กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะกลุ่มขึ้น ตัวสินค้าและบริการที่หลากหลาย ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าอยู่ในโลกออนไลน์ มูลค่าของที่ตั้งโรงแรมที่กรุงเทพเพิ่มมูลค่าไปไกล เมื่อมองทำเลแล้วยิ่งเห็นโอกาสที่มากขึ้นกว่าธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ การนำ Business Model ไปวิเคราะห์ธุรกิจของดุสิตธานี จึงทำให้เห็นการเติบโตและปรับตัวของธุรกิจชัดเจน และสามารถต่อยอด เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง มองเห็นโอกาสในอนาคตไปพร้อมๆ กัน ติดตามใน Business Groove วิเคราะห์ โอกาสทางธุรกิจของดุสิตธานี โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บ.Digital Business Consult ดำเนินรายการโดย กวีพันธ์ มนตรีวงศ์