หน้าหลัก > วีดีโอ > เมื่อธุรกิจโรงแรมหนีตาย

เมื่อธุรกิจโรงแรมหนีตาย

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุคสมัยเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโรงแรมนั้นปรับตัวและมุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลา มีทั้งส่วนที่เป็นแรงหนุนเสริมและส่วนที่เป็นแรงกดดันและภัยคุกคาม รูปแบบของธุรกิจโรงแรมปรับตัวไปไกลมาก ทั้งแบบลดทอน ทั้งแบบกลุ่มเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ถูกซอยละเอียดยิบย่อย มีความต้องการในสินค้า และกำลังซื้อที่แตกต่างกัน ขณะเดียวการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้น นั่นหมายถึง ความเข้าใจในตัวลูกค้าที่ชัดเจนที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมา มีธุรกิจต่อเนื่องมากมายที่สามารถต่อยอดจากโรงแรม เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ เพิ่มพื้นที่และช่องทาง โรงแรมไหนที่ไม่ปรับตัว ไม่แตกต่าง ไม่ต่อยอด ไม่รู้จักลูกค้าของตนเองอย่างชัดเจน ย่อมเดินต่อไปลำบาก เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากมาย