หน้าหลัก > วีดีโอ > ปฐมบทของผู้ประกอบการ Business Model Canvas ตอน 3

ปฐมบทของผู้ประกอบการ Business Model Canvas ตอน 3

ปฐมบทของผู้ประกอบการ " Business Model Canvas " ตอน 3 โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ Digital Business Consult